Jakarta, 16. ožujka 2018.

Delegacija Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj RH u Indoneziji

Delegacija Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj Republike Hrvatske boravila je u Indoneziji od 8. do 16. ožujka 2018. g., te su posjetili tri grada:  Yogyakartu (Središnja Java) od 8.-11.3., Manado (Sjeverni Sulawesi) od  11.-13.3. te Bandar Lampung (Istočna Sumatra) od 14.-16.3.2018. g., gdje su održali sastanke s nadležnim predstavnicima iz područja znanosti i tehnologije te lokalnih sveučilišta.

Hrvatsko izaslanstvo je predvodio akademik Vladimir Bermanec. Teme sastanaka bile su vezane za daljnju suradnju u području visokog školstva, znanosti i tehnologije, posebice u razmjeni profesora/predavača i studenata, kao i omogućavanja većeg broja stipendija, a iskazano je i zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom između RH i RI. Također je iskazani interes za početak suradnje sa Sveučilištem za oceanografiju Manado u istraživanju mora.