Jakarta, 13. kolovoza 2017.

Izlaganje o Wayang Beberu

U Muzeju Wayang u Jakarti, 13. kolovoza 2017. s ciljem podizanja svijesti o Wayang Beberu organizirana su kratka izlaganja i diskusija u organizaciji Unit Pengelola Museum Seni na temu Javansko kazalište svitaka - Wayang Beber. Radi se o tipu wayang kazališta koje je prethodilo razvoju poznatog kazališta sjena (Wayang kulit), no iako  je u prošlosti imao važnu ulogu danas je to vrlo zanemarena i rijetka umjetnost.
U sklopu događanja izlaganje su održale i kulturne antropologinje gđe. Marina Pretković i Tea Škrinjarić iz Hrvatske, koje su predstavile svoj projekt „Wayang Beber na Javi“, kojeg provode u okviru svoje udruge AngArt - otvorena platforma za angažirane kulturno - umjetničke projekte. Predstavile su materijale svog dosadašnjeg istraživanja, u koje je uključeno prvo terensko istraživanje na Javi tijekom 2016. godine te izložba održana u Etnografskom muzeju u Zagrebu. Osim dosadašnjih saznanja o povijesti i sadašnjem stanju wayang beber kazališta, predstavile su planirane aktivnosti na ovogodišnjem terenskom istraživanju i stvaranje sveobuhvatne baze podataka kao glavnog dugoročnog cilja.